CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
Gode grunner til å bytte ut den gamle ovnen med en rentbrennende.
Hva er forskjellen på en rentbrennende og en gammel ovn?

I 1998 kom kravet fra myndighetene om at alle ovner som selges og installeres i Norge skal være rentbrennende. Kravet kom først og fremst av hensyn til forurensning – for å redusere svevestøv og utslipp av sotpartikler. Allerede i første generasjon rentbrennende ovner ble utslippet av sotpartikler redusert med over 90 prosent.

En liten rentbrennende revolusjon startet tidligere
Allerede så tidlig som i 1991 introduserte Dovre en helt ny generasjon ovner – den rentbrennende peisovnen. Takket være oppfinnelsen av det dobbelte forbrenningssystemet, ble så godt som all energien omdannet til varme – i stedet for bokstavelig talt å gå opp i røyk.

Slutte å fyre for kråka?
De nye rentbrennende ovnene med nye forbrenningssystem har ført til økt virkningsgrad på ovnene. Virkningsgrad er hvor mye av vedens energi som overføres til rommet som ren varme.

Mens gamle ovner har en virkningsgrad ned mot 40 prosent, har de nyere, rentbrennende ovnene en virkningsgrad på opptil 80 prosent.

I tillegg til at de nye ovnene er rentbrennende, kommer også fordelen med at de er mye mer effektive. De gir mer varme og reduserer vedforbruket med nærmere 40% – i forhold til de gamle ovnene. Du kan dermed redusere strømforbruket betraktelig, eller unngå helt å bruke andre varmekilder. Resultatet er også at faren for pipebrann er betydelig redusert – fordi varme og sot ikke forsvinner opp i pipa.

Bytter du til en rentbrennende ovn, gir det store fordeler for:

  •  Miljøet
  •  Økonomien
  •  Sikkerheten
Visste du at det finnes en egen tilskuddsordning for å bytte ut gammel ovn med en ny, rentbrennende? Les om ordningen her!

CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML